Pływający potas po wodzie

Efektowne doświadczenie pokazujące gwałtowną reakcję metalicznego potasu z wodą.

Potas jest miękkim alkalicznym metalem o dużej aktywności. Jego silna aktywność może spowodować samozapłon już w kontakcie z powietrzem, dlatego też potas przechowuje się pod warstwą nafty lub oleju parafinowego.

Doświadczenie prezentuje gwałtowną reakcję potasu z wodą. Przebieg reakcji jest następując:

2K + 2H2O 2KOH + H2

Reakcja jest silnie egzotermiczna co wywołuje miejscowe wrzenie wody. Para wodna unosi potas, a to z kolei powoduje jego szybki i chaotyczny ruch po wodzie. Dodatkowo, z powodu dużej ilości wydzielanego ciepła następuje zapalenie się potasu, a w końcowym etapie jego eksplozję.

Tagi

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu