Skaczący sód

Efektowna reakcja metalicznego sodu z wodą - skaczący sód.

Do probówki wlano wodę i dodano trochę fenoloftaleiny. Następnie dodano → szkło wodne, tworząc w ten sposób dwie warstwy cieczy. Na koniec do probówki wrzucono kawałek metalicznego sodu i rozpoczęła się reakcja.

Sód - bardzo aktywny metal (reagujący nawet z powietrzem), zaczął reagować w niewielkim stopniu już ze szkłem wodnym, natomiast gwałtowna reakcja nastąpiła po zetknięciu sodu z wodą. Wydzielający się w reakcji gazowy wodór spowodował "wybicie" do góry kawałka metalicznego sodu. W reakcji sodu z wodą tworzy się również wodorotlenek sodu (zasadę sodową), który zabarwił fenoloftaleinę na malinowy kolor.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu