Węgiel z cukru

Zaskakujący efekt reakcji cukru z kwasem siarkowym(VI).

Kwas siarkowy(VI) ma właściwości silnie higroskopijne i w kontakcie z cukrem powoduje jego odwodnienie (dehydratację), więc w konsekwencji całkowitą degradację cząsteczek sacharozy z wydzieleniem węgla i wody. Reakcja jest egzotermiczna co skutkuje odparowaniem wody i "wypychaniem" zwęglonego cukru ze zlewki.

C12H22O11(s) → 12C(s) + 11H2O(aq)

Podobnie zachowują się inne związki organiczne np.: celuloza (chusteczka higieniczna), albo  ludzka skóra, dlatego przy użytkowaniu kwasu siarkowego(VI) należy zachować szczególną ostrożność i stosować środki ochronne, przede wszystkim rękawice ochronne.

Komentarze

super, a mozna tym palic w piecu?

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu