elektrochemia

Elektrochemia - jest działem chemii fizycznej, który zajmuje się związkiem między potencjałem elektrycznym substancji chemicznych, jako mierzalnym i ilościowym zjawiskiem, a możliwą do zidentyfikowania zmianą chemiczną, w której potencjał elektryczny jest wynikiem określonej zmiany chemicznej lub odwrotnie.

Poniżej znajduje się lista artykułów powiązanych z działem: Elektrochemia

Subscribe to elektrochemia

Partnerzy Portalu