mechanochemia

Mechanochemia - jest dynamicznie rozwijającym się działem chemii zajmujący się badaniem chemicznych i fizykochemicznych przemian substancji, wywoływanych działaniem energii mechanicznej.
Metodologia ta umożliwia otrzymywanie szerokiej gamy związków organicznych, nieorganicznych, kompleksów metali, leków i innych związków chemicznych.

Poniżej znajduje się lista artykułów powiązanych z działem: Mechanochemia

Subscribe to mechanochemia

Partnerzy Portalu