Chemia w latach - Rok 1774

Joseph Priestley odkrył tlen, pierwiastek o liczbie atomowej 8. Ogrzewając tlenek rtęci(II) zbierał wydzielający się gaz. Zauważył, że świeca pali się bardzo jasnym płomieniem w tym gazie.


Carl Wilhelm Scheele szwedzki chemik (aptekarz), odkrył chlor, pierwiastek o liczbie atomowej 17. Scheele działał kwasem siarkowym(VI) na mieszaninę tlenku manganu(IV) i soli kamiennej uzyskując w ten sposób zielony gaz – chlor.


Johan Gottlieb Gahn szwedzki chemik ogrzewał mieszaninę tlenku manganu(IV) (brausztyn) z węglem i olejem jako lepiszczem. W rezultacie otrzymał kulkę z twardego i kruchego metalu. Był to mangan pierwiastek o liczbie atomowej 25. Gahn jako pierwszy otrzymał mangan w stanie czystym.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu