Chemia w latach - Rok 1853

31 lipca 1853 r - Dokonano pierwszej transakcji naftowej na świecie. Spółka Mikolasch-Łukasiewicz-Zech sprzedaje 500 kg nafty i oświetla szpital powszechny we Lwowie.12 grudnia 1853 r - Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh zgłosili swój wynalazek w Austriackim Urzędzie Patentowym. Opis patentu: "Wynalazek ropa naftowa tak na drodze chemicznej oczyszczona, że nadaje się do bezpośredniego użycia dla celów technicznych."


Ignacy Łukasiewicz odkrył naftę i skonstruował pierwszą lampę naftową. Lampę wykonał rzemieślnik, blacharz Adam Bratkowski.


Robert Bunsen i Augustus Matthiessen otrzymali czysty metaliczny lit, poddając elektrolizie stopiony bezwodny chlorek litu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu