Karol Olszewski

Karol Olszewski
(fot. wikimedia.org/www.SwiatChemii.pl)

Biografia Karola Olszewskiego

Narodowość: Polska
Data urodzenia: 29 Stycznia 1846
Data śmierci: 25 Marca 1915

 

Karol Olszewski urodził się 29 stycznia 1846 roku w Broniszewie koło Tarnowa. Bardzo wcześnie stracił ojca i wraz z matką przeprowadził się do Nowego Sącza. Tam rozpoczął naukę w szkole podstawowej.

W trakcie nauki w gimnazjum w 1863 roku wybucha powstanie i młody Karol wstępuje do oddziałów powstańczych.

W roku 1866 Olszewski rozpoczyna studia chemiczne i fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za swoje umiejętności w nauce zostaje demonstratorem w zakładzie Chemii UJ. Po otrzymaniu absolutorium, otrzymuje rządowe stypendium i wyjeżdża do Heidelberga. Tam pod okiem takich naukowców jak Bunsen i Kirchhoff uzupełnia swoje kwalifikacje. Po obronie pracy doktorskiej i uzyskaniu doktoratu, Karol wraca do Polski.

W Krakowie Olszewski zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim i obejmuje katedrę Chemii Nieorganicznej.

W trakcie pracy nawiązuje kontakt i współpracę z Zygmuntem Wróblewskim (prof. na wydziale Fizyki UJ). Razem pracują nad metodą skraplania gazów. Tworzą metodę kaskadowego skraplania gazów w coraz niższych temperaturach i w kwietniu 1883 roku dokonują pierwszego na świecie skroplenia tlenu, a potem azotu. W dalszych pracach udało im się zestalić tlenek węgla(IV) i alkohol, a także skroplić wodór, argon i zestalić argon.

Karol Olszewski umiera 25 marca 1915 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu