Zmarł prof. A. Sadlej - specjalista w dziedzinie chemii kwantowej

nagrobek
(fot.Pixabay.com)

24 marca, w wieku 68 lat, zmarł prof. Andrzej Sadlej - jeden z najczęściej cytowanych na świecie polskich chemików, wybitny specjalista w dziedzinie chemii kwantowej - poinformował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Profesor Sadlej urodził się w 1941 r. w Lublinie. Swoją karierę naukową zaczynał na wydziałach nauk ścisłych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował chemię, a w 1964 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W roku 1972 został doktorem habilitowanym w zakresie chemii teoretycznej na UJ. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych uzyskał w 1983 roku.

Jak podaje UMK, w swojej działalności naukowej prof. Sadlej był związany z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Między innymi był pracownikiem Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, profesorem wizytującym oraz profesorem i wykładowcą na Uniwersytetach w Arhus (Dania), w Lund (Szwecja), w Sheffield (Wielka Brytania) oraz na Uniwersytecie Florida (USA).

Od 1996 roku prof. Sadlej był związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - gdzie był założycielem kierownikiem Zakładu Chemii Kwantowej.

"Prof. Andrzej Sadlej był jednym z najwybitniejszych chemików kwantowych naszych czasów. Wyjątkowa pozycja naukowa Profesora w świecie chemii jest wynikiem opublikowania ponad 250 prac naukowych, których oddźwięk międzynarodowy tylko w części oddaje liczba ponad 9.000 cytacji. Do kanonu współczesnej chemii kwantowej weszły prace opublikowane w latach dziewięćdziesiątych w Journal Physical Chemistry, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Theoretica Chimica Acta, Chemical Physics" - napisano na internetowej stronie UMK.

Profesor był recenzentem prestiżowych czasopism naukowych: Journal of American Chemical Society, Journal of Physical Chemistry, Journal of Chemical Physics, Journal of Physics, Physical Review A, Chemical Physics, Chemical Physics Letters, International Journal of Quantum Chemistry, Theoretica Chimica Acta oraz Molecular Physics.

Współpracował z ośrodkami naukowymi w Grecji, Szwecji, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Holandii, Kanadzie, Francji i Hiszpanii.

W 2006 r. prof. Sadlej został uhonorowany Złotym Medalem Komenskiego, najwyższym wyróżnieniem naukowym Słowacji. Był członkiem wielu prestiżowych towarzystw naukowych, m.in. American Physical Society, American Chemical Society, European Physical Society oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w którym sprawował liczne funkcje. ESZ

Żródło:
PAP - Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu