EniG. Chemistry Assistant (en)

Program chemiczny EniG. Chemistry Assistant
(fot. www.SwiatChemii.pl)

EniG. Chemistry Assistant 2.4

EniG. Chemistry Assistant jest ciekawym kalkulatorem do szybkiego obliczania mas cząsteczkowych związków chemicznych. Wystarczy wpisać wzór sumaryczny związku, a kalkulator przekształci symbole chemiczne na wyrażenie matematyczne i obliczy właściwą masę.

Program posiada funkcje do analizy statystycznej, możliwość rozwiązywania równania kwadratowego, zawiera stałe fizyczne i moduł pomocny w obliczeniach podczas przygotowywania różnych stężeń roztworów.

Jedną z przydatnych funkcji kalkulatora jest rozwijana lista, która zawiera historię wykonywanych obliczeń. Program umożliwia także konwersję jednostek angielskich na metryczne i odwrotnie.

Chemistry Assistant zawiera dobrze przygotowany plik pomocy menu Help>>>Help Topics lub F1, w którym szczegółowo opisane są poszczególne funkcje programu, oraz przykłady.

Program jest w całości w języku angielskim.

Licencja
Freeware
System operacyjny
Windows, Linux + Wine
Rozmiar pliku
1 MB

Partnerzy Portalu