Acydymetria

Acydymetria, ang. acidimetry, dział analizy chemicznej miareczkowej obejmująca miareczkowanie zasad → mianowanym roztworem kwasu. Acydymetria jest poddziałem → alkacymetrii.

Partnerzy Portalu