Alkacymetria

Alkacymetria, ang. acid-base titration, dział analizy chemicznej miareczkowej obejmujący reakcje zobojętniania. W wyniku reakcji kwasu i zasady powstają sól i woda. Alkacymetria dzieli się na → acydymetrię i → alkalimetrię.

Partnerzy Portalu