Amalgamat

Amalgamat, ang. amalgam, stop rtęci (Hg) z innymi metalami (roztwór metali w rtęci). W zależności od zawartości rtęci, konsystencja amalgamatu może być ciekła, stała, lub pośrednia, (ciastowata). Prawie wszystkie metale mogą tworzyć amalgamaty z rtęcią, do wyjątków należy: żelazo (Fe), z którego wykonuje się pojemniki do przechowywania rtęci. Rtęć może tworzyć również amalgamat amonu (NH4Hgx). Amalgamaty są stosowane do złocenia wyrobów metalowych, do produkcji luster, a także do lamp fluorescencyjnych, w tym świetlówek kompaktowych i lamp indukcyjnych. Amalgamaty srebra i rtęci stosuje się w stomatologii do wypełniania ubytków w zębach (obecnie stopniowo odchodzi się od tej praktyki), amalgamat złota i rtęci jest używany do ekstrakcji złota z rudy. Ogrzewając amalgamat można oddestylować rtęć.

Partnerzy Portalu