Analiza elektrograwimetryczna

Analiza elektrograwimetryczna, ang. analysis by electrodeposition, to metoda analityczna polegająca na dokładnym pomiarze przyrostu masy  wydzielanego elektrolitycznie metalu na elektrodzie. Na tej podstawie oblicza się zawartość oznaczanego metalu w danej próbce.

Partnerzy Portalu