Analiza miareczkowa

Analiza miareczkowa, ang. volumetric analysis, dział analizy chemicznej obejmujący metody analizy, w których mierzy się objętość → mianowanego odczynnika dodawanego do próbki do chwili osiągnięcia punktu końcowego reakcji. W zależnościom typu zachodzącej reakcji analiza miareczkowa dzieli się na następujące metody:

Analiza miareczkowa

- Alkacymetria

     + Alkalimetria

     + Acydymetria

- Redoksometria

     + Oksydymetria

          * Manganometria

          * Jodometria

          * Bromianometria

          * Jodanometria

          * Chromianometria

          * Cerometria

     + Reduktometria

          * Ferrometria

          * Tytanometria

          * Askorbinometria

- Miareczkowanie strąceniowe

     + Argentometria

     + Merkurometria

- Kompleksometria

     + Miareczkowanie chelatometryczne

     + Miareczkowanie niechelatometryczne

Partnerzy Portalu