Analiza wagowa

Analiza wagowa, ang. gravimetric analysis, to metoda analityczna polegająca na pomiarze masy trudno rozpuszczalnego związku, który otrzymano w wyniku wytrącenia oznaczanego składnika. Na podstawie masy osadu i jego składu wylicza się zawartość oznaczanego składnika.

Partnerzy Portalu