Argentometria

Argentometria, ang. argentometry, dział → analizy strąceniowej, w której miareczkowanie substancji oznaczanej prowadzi się → mianowanym roztworem azotanu(V) srebra (AgNO3), w wyniku czego, wytrąca się trudno rozpuszczalna sól srebra.

Partnerzy Portalu