Bromianometria

Bromianometria, (bromometria), ang. bromatometry, dział → oksydymetrii polegający na oznaczeniu substancji przez miareczkowanie → mianowanym roztworem najczęściej bromianu potasu (KBrO3). Metodą bezpośredniego miareczkowania bromianem potasu można oznaczać między innymi takie metale jak: Sn(II), Fe(III), Sb(III), As(III).

Partnerzy Portalu