Cerometria

Cerometria, ang. cerometric titration, dział → oksydymetrii, w którym oznaczanie substancji prowadzi się za pomocą miareczkowania → mianowanymi roztworami soli ceru(IV) np.: chloran(VII) ceru(IV) Ce(ClO4)4 – najsilniejszy utleniacz, chlorek ceru(IV) CeCl4 – najsłabszy utleniacz. Najbardziej popularnym → titrantem jest siarczan(VI) ceru(IV) Ce(SO4)2.

Partnerzy Portalu