Chlorek nitrozylu

Chlorek nitrozylu, ang. nitrosyl chloride, żółty gaz lub ciecz o czerwonym zabarwieniu o gęstości 2,44 g/cm3.

Otrzymywany w wyniku rozkładu → wody królewskiej lub podczas reakcji chloru z tlenkiem azotu(II). Ulega rozkładowi w wodzie. Ma właściwości żrące i silnie toksyczne (C, T+).

Partnerzy Portalu