Ciśnienie krytyczne

Ciśnienie krytyczne, ang. critical pressure, to parametr stanu → punktu krytycznego substancji. Jest to maksymalne ciśnienie ciśnienie pary nasyconej nad cieczą.

Partnerzy Portalu