Czułość wagi

Czułość wagi, ang. balance sensitivity, parametr charakteryzujący wagi. Jest to najmniejsza masa powodująca wychylenie wskaźnika wagi od położenia równowagi (zerowego).

Partnerzy Portalu