Czynność optyczna

Czynność optyczna, ang. optical activity, (aktywność optyczna, skręcalność optyczna), jest to zdolność skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego przez → związek optycznie czynny. Kąt skręcania jest zależny od grubości warstwy substancji, stężenia (w przypadku roztworów), długości fali światła spolaryzowanego.

Partnerzy Portalu