Ferrometria

Ferrometria, dzia →ł reduktometrii, oznaczanie substancji prowadzi się za pomocą miareczkowania → mianowanymi roztworami soli żelaza(II). Jako roztwory do miareczkowania stosuje się głównie roztwory siarczanu(VI) żelaza(II) FeSO4 i siarczanu(VI) żelaza(II) amonu (NH4)2Fe(SO4)2 • 6H2O . Metody ferrometryczne stosuje się do oznaczania substancji o właściwościach silnie utleniających np.: związków Mn(VII), Ce(IV), Cr(VI).

Partnerzy Portalu