Iloczyn rozpuszczalności

Iloczyn rozpuszczalności, ang. solubility equilibrium, to iloczyn stężeń jonów trudno rozpuszczalnej soli w roztworze nasyconym tej soli. Iloczyn rozpuszczalności jest wielkością stałą w danej temperaturze. Kso  = [A+] • [B-], Kso  - iloczyn rozpuszczalności; [A+], [B-] – stężenia jonów soli.

Partnerzy Portalu