Ingolin

Ingolin, stężony roztwór →  nadtlenku wodoru. Nazwa jest jednym z kryptonimów nadanych przez Niemców w czasie II wojny światowej na stężone roztwory →  nadtlenku wodoru używane jako utleniacz paliwa rakietowego.

Partnerzy Portalu