Izotop

Izotop ang. isotope, odmiany tego samego pierwiastka (takie same liczby atomowe), różniące się masą atomową. Izotopy danego pierwiastka posiadają taką samą liczbę → protonów, natomiast różną → neutronów.

Partnerzy Portalu