Jedwab octanowy

Jedwab octanowy (jedwab sztuczny), ang. artificial silk, półsyntetyczne włókno, otrzymywane przez rozpuszczenie dioctanu celulozy w acetonie. Tak otrzymany lepki roztwór przepuszcza się przez filiery, otrzymując cienkie włókna jedwabiu octanowego, z których odparowuje się rozpuszczalnik.

Partnerzy Portalu