Jodometria

Jodometria, ang. iodometry, dział → oksydymetrii, w którym oznaczanie substancji wykonuje się miareczkując → mianowanym roztworem jodu. Jodometria zaliczana jest również do metod → reduktometrycznych, w tym przypadku wykonuje się odmiareczkowanie wydzielonego jodu mianowanym roztworem tiosiarczanu sodu (Na2S2O3).

Partnerzy Portalu