Manganometria

Manganometria, ang. manganometry, dział → oksydymetrii, w którym oznaczanie substancji wykonuje się miareczkując → mianowanym roztworem manganianu(VII), głównie potasu (KMnO4). Podczas reakcji ze związkiem redukującym, fioletowy jon MnO4- przechodzi w bezbarwny jon Mn2+.

Partnerzy Portalu