Merkurometria

Merkurometria, ang. mercurometric titration, dział → analizy strąceniowej, w której miareczkowanie substancji oznaczanej prowadzi się → mianowanym roztworem azotanu(V) rtęci(II) (Hg(NO3)2)). Oznaczana substancja musi tworzyć z jonami rtęci tródno rozpuszcalną sól.

Partnerzy Portalu