Neutron

Neutron ang. neutron, cząstka elementarna o masie 1,0086650 u i elektrycznie obojętna. Wchodzi w skład jądra atomu. W stanie wolnym jest nietrwały, rozpada się na → proton, → elektron i → neutrino.

Partnerzy Portalu