Oksydymetria

Oksydymetria, ang. oxidimetry, dział analizy chemicznej miareczkowej obejmujący metody miareczkowania, w których → odczynnikiem mianowanym (titrantem) jest utleniacz. Oksydymetria jest poddziałem → redoksometrii.

Partnerzy Portalu