Patyna

Patyna ang. patina, zielona powłoka zasadowych węglanów miedzi (2CuCO3•Cu(OH)2), tworząca się pod wpływem tlenku węgla(IV) i wody (wilgoci) na materiałach miedzianych, np.: blacha miedziana dachów.

Dzięki swojej szczelności powłoka ta chroni metal przed czynnikami atmosferycznymi.

Partnerzy Portalu