Perhydrol

Perhydrol, ang. perhydrol, nazwa 30 % wodnego roztworu nadtlenku wodoru. Stosowany jako silny środek utleniający w przemyśle chemicznym. Ma właściwości żrące.

Partnerzy Portalu