Pierwiastek chemiczny

Pierwiastek chemiczny, ang. chemical element, to czysta substancja, której nie można już rozbić na inne substancje metodami chemicznymi. Najmniejszą możliwą cząstką pierwiastka jest atom. Wszystkie atomy pierwiastka mają taką samą liczbę protonów w jądrze atomowym (liczba atomowa) i elektronów. Dlatego mają taką samą powłokę elektronową, a przez to również chemicznie zachowują się w ten sam sposób.

Partnerzy Portalu