Polimorfizm

Polimorfizm, ang. polymorphism, to zjawisko polegające na tym, że ta sama substancja chemiczna może występować w różnych odmianach krystalograficznych. Odmiany polimorficzne mają ten sam skład chemiczny (stechiometrię), ale różnią się przestrzennym rozmieszczeniem atomów i mają różne właściwości. Różne struktury mogą tworzyć się pod wpływem czynników, takich jak ciśnienie i / lub temperatura. Polimorfizm odnosi się do → substancji złożonych, w przypadku polimorfizmu → pierwiastków chemicznych stosuje się określenie → alotropia.

Partnerzy Portalu