Pozyton

Pozyton ang. positron, cząstka elementarna podobna do → elektronu, różniąca się od niego tylko znakiem ładunku elektrycznego.

Partnerzy Portalu