Prawo stałości składu

Prawo stałości składu, (prawo stosunków stałych), ang. law of definite proportion, jest to jedno z podstawowych praw w chemii, które mówi że: stosunek mas składników w związku chemicznym jest wielkością stałą, niezależnie, od warunków w jakich ten związek otrzymano. Sformułowanie tego prawa przypisuje się  J. L. Proustowi francuskiemu chemikowi.

Partnerzy Portalu