Protony odsłaniane

Protony odsłaniane, to określenie stosowane w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), na protony w cząsteczce, które absorbują w słabszych polach elektromagnetycznych niż substancja wzorcowa. Protony te generują charakterystyczne sygnały w widmie NMR. Odsłanianie protonów wynika z oddziaływania z dodatkowymi polami magnetycznymi indukowanymi przez sąsiednie grupy funkcyjne, co prowadzi do zmiany ich otoczenia chemicznego i wzmacniania sygnałów NMR.

Partnerzy Portalu