Punkt krytyczny

Punkt krytyczny, (stan krytyczny), ang. critical point (critical state), to stan układu określony parametrami temperatury i ciśnienia, przy którym → właściwości intensywne dla cieczy i pary (gęstość, pojemność cieplna itd.) stają się równe. Jest to najwyższa temperatura (→ temperatura krytyczna) i ciśnienie (→ ciśnienie krytyczne), w którym może współistnieć zarówno faza gazowa, jak i ciekła danego związku. W stanie krytycznym zanika granica faz.

Partnerzy Portalu