Punkt potrójny

Punkt potrójny, ang. triple point, to punkt  równowagi w układzie jednoskładnikowym określony parametrami → temperatury punktu potrójnego i → ciśnienia punktu potrójnego, w którym trzy fazy (stała, ciekła i gazowa) substancji pozostają w → równowadze termodynamicznej. Jest to punkt niezmienny charakteryzujący się stałymi parametrami temperatury i ciśnienia.
Przykładowo, dla wody (H2O) punkt potrójny występuje przy temperaturze  0,01 °C i ciśnieniu 611,73 Pa, a dla rtęci (Hg) temperatura -38,8344 °C i ciśnienie 1,65×10−4 Pa.

Partnerzy Portalu