Punkt równoważności miareczkowania (PR)

Punkt równoważności miareczkowania (PR), ang. equivalence point, to punkt, w którym podczas miareczkowania dodano teoretyczną ilość odczynnika miareczkującego, wynikającą ze stechiometrii reakcji. Zazwyczaj niemożliwe jest wyznaczenie punktu równoważności (PR) podczas wykonywania analizy, dlatego przy pomocy wskaźników wyznacza się punktu końcowy (PK) miareczkowania.

Partnerzy Portalu