Purpura tyryjska

Purpura tyryjska ang. tyrian purple, 6,6’-dibromoindygo. Purpurowy barwnik otrzymywany w starożytności ze śluzu gruczołów ślimaków żyjących nad morzem śródziemnym (Murex Brandaris, Murex Trunculus). Purpura tyryjska stosowana była do barwienia tkanin, jednak ze względu na swoje źródło pochodzenia była bardzo droga. W 1909 roku chemik Friedländer rozpracował budowę chemiczną 6,6’-dibromoindygo co umożliwiło jego syntetyczną produkcję na skale przemysłową i znaczny spadek cen barwnika (spowodowało to całkowite załamanie rynku naturalnej purpury i bankructwo wielu firm).

Partnerzy Portalu