Redoksometria

Redoksometria, (redoksymetria), ang. redox titration, dział analizy chemicznej miareczkowej obejmujący reakcje utleniania i redukcji. Dzieli się na → oksydymetrię i → reduktometrię.

Partnerzy Portalu