Reduktometria

Reduktometria, ang. reductometric titration, dział analizy chemicznej miareczkowej obejmujący metody miareczkowania, w których → odczynnikiem mianowanym (titrantem) jest reduktor. Reduktometria jest poddziałem → redoksometrii.

Partnerzy Portalu