Równowaga termodynamiczna

Równowaga termodynamiczna, ang. thermodynamic equilibrium, to stan układu, w którym zanikają wszystkie makroskopowe przepływy materii i energii w układzie. W równowadze termodynamicznej parametry makroskopowe układu (temperatura, ciśnienie, objętość, itp...)  są stałe w czasie, mimo że cząsteczki układu zmieniają swoje położenie.

Przykładowo, jeśli ciecz jest w równowadze termodynamicznej ze swoją parą to nieustannie cząsteczki cieczy przechodzą w stan pary i jednocześnie taka sama ilość cząsteczek pary przechodzi w stan ciekły.

Partnerzy Portalu