Roztwór mianowany

Roztwór mianowany, ang. standard solution, roztwór substancji chemicznej o ściśle określonym jej stężeniu. Stężenie wyrażane jest zazwyczaj w mol/dm3, mol/l.

Partnerzy Portalu