Strącanie następcze

Strącanie następcze, ang. postprecipitation, polega na tym, że z roztworu zawierającego dwa jony różnych soli, po dodaniu odczynnika strącającego, wytrąca się najpierw trudno rozpuszczalna sól pierwszego jonu, a jon drugi pozostaje w roztworze i wytrąca się powoli po pewnym czasie.

Partnerzy Portalu