Substancja prosta

Substancja prosta ang. simple substance, rodzaj, forma materii złożonej z atomów tego samego → pierwiastka chemicznego lub inaczej, postać pierwiastka w stanie wolnym. Niektóre pierwiastki mogą występować w kilku formach różniących się budową i właściwościami (→ odmiany alotropowe), np.: węgiel, grafit, diament.

Partnerzy Portalu